درباره ما

شرکت کیا تجارت پارس یارا با هدف فعالیت در بخش کشاورزى تاسیس گردید.

امید است بتوانیم با اتکا و استفاده از تجربیات تیم فنی، با بومى کردن دانش روز و توجه به محیط زیست سالم در زمینه تامین و توزیع نهاده ها، با معرفى محصولات منحصر به فرد با کیفیت و همچنین تلاش براى یافتن راه حل مناسب براى مشکلات کشاورزان در امر تولید، با هدف افزایش بهره ورى و ارتقاء سطح کشاورزى کشورمان گامى موثر برداریم.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0631ed7c90a3e1c7bf6dbf66e323160c.png' }}